Jørgensen og Kjærem Bygg ANS
Liljevegen 6
9404 HARSTAD

+47 97 19 47 37